Βοήθεια Αναζήτησης

Οι όροι αναζήτησης μπορούν να διαχωρίζονται από τους όρους AND και/ή OR για μεγαλύτερο έλεγχο επί των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.

Για παράδειγμα, η φράση αστυνομικό AND μυθιστόρημα θα παράξει ένα σύνολο αποτελεσμάτων που θα περιέχει και τις δύο λέξεις. Ωστόσο, στη φράση αστυνομικό OR μυθιστόρημα, το σύνολο αποτελεσμάτων, που θα προκύψει, θα περιέχει και τις δύο ή μία από τις δύο λέξεις.

Ακριβείς φράσεις μπορούν να αναζητηθούν, εάν οι όροι αναζήτησης περικλείονται από εισαγωγικά.

Για παράδειγμα, η φράση "αστυνομικό μυθιστόρημα" θα παράξει ένα σύνολο αποτελεσμάτων, τα οποία θα ταιριάζουν ακριβώς με τη φράση.

Οι παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο έλεγχο επί του συνόλου των αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, αστυνομικό AND (μυθιστόρημα OR βιβλίο OR "αστυνομικό μυθιστόρημα")

 

Προσοχή: Κατά την αναζήτηση ενός συγγραφέα θα πρέπει να αναζητήσετε το όνομα με τόνους και το αρχικό γράμμα του ονόματος στα κεφαλαία. πχ θα πρέπει να αναζητήσετε τον όρο Σεφέρης (και όχι σεφερης ή σεφέρης)

Κλείσιμο Παραθύρου [x]